Egenerklæring
Informasjon om forelder/foresatt eller annen ansvarlig voksen
 Kryss av denne boksen hvis du fyller ut egenerklæringen for en mindreårig (under 18 år)
*Obligatorisk

Sprett Askim


Generelle sikkerhetsregler og råd:

 • Varm opp og strekk ut før du begynner å Sprette.
 • Tøm lommene før du begynner Sprettøkten.
 • Tyggegummi og snus er forbudt.
 • Spretting på trampoliner er gøy, men ikke risikofritt. Gjøres det ikke riktig kan det føre til skader og alvorlige ulykker. 
 • Ha alltid fullstendig kontroll, bøy knærne når du lander.
 • Sprett alltid i midten av trampolinen. Dette er det tryggeste stedet. Unngå å Sprette for nærme kantene av trampolinen samt å lande på skumgummiputene mellom trampolinene.
 • Land alltid på 2 ben. Det er tillatt å Sprette fra en trampoline til en annen, men løping er forbudt.
 • Manipuler aldri spretten til en annen spretter ved å lage dobbeltsprett.
 • Vis hensyn til andre Sprettere, spesielt de som er yngre og mindre enn deg selv.
 • Hold deg innenfor ditt eget ferdighetsnivå. Forsøk aldri på ekstreme øvelser med mindre du har perfeksjonert disse andre steder.
 • Doble saltoer eller molberger er ikke tillatt. 
 • Spretter du i skumgropen må du først forsikre deg om at den er klar. Etter landing må du bevege deg raskt ut. Vær alltid synlig for andre når du befinner deg i skumgropen. Det er ikke tillatt å gjemme seg eller begrave andre i skumgropen.
 • Spretter du på Airbag må du først forsikre deg om at den er klar. To personer kan Sprette samtidig fra hver fil, men kun én person kan Sprette per trampoline. Etter landing må du bevege deg raskt ut og se etter at det ikke er noen der.
 • Land aldri med hodet først eller på hendene.
 • Er du sliten; ta deg en pause! Sitt aldri på trampolinene og bruk heller de anviste sitteplassene.


Adgang til aktivitetene er ikke tillatt for:

 • Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
 • Gravide
 • Maksimal vekt for Sprettere: 125kg.

Adgang til aktivitetene er ikke anbefalt for:

 • Personer med rygg- eller nakkeplager
 • Personer med sykdom som påvirker hjerte/lunger, eller som har andre fysiske utfordringer

Egenerklæring:

 • Egenerklæringsskjema skal helst fylles ut før du ankommer parken. Skjemaet kan også fylles ut hos oss på anvendte stasjoner.
 • Et egenerklæringsskjema kan fylles ut uavhengig av om du booker tid samtidig og vil bli registrert i våre systemer.
 • Egenerklæringen må fylles ut av alle som skal Sprette i trampolineparken.
 • For de under 18 år må en forelder /foresatt fylle ut dette skjemaet.
 • Du kan legge til alle de du er foresatt for i samme egenerklæring.
 • Egenerklæringen er gyldig i 12 måneder.
 • Jeg er innforstått med at brudd på sikkerhetsreglene kan få alvorlige konsekvenser. Bruk av trampolineparken kan medføre risiko som kan medføre skader.
 • Jeg er innforstått med at jeg blir bortvist fra Sprett aktivitetspark uten refusjon av billetten dersom jeg ikke følger sikkerhetsreglene.
 • Jeg er foresatt i det tilfellet hvor det er personer under 18 år registrert på dette skjemaet, og gir dem herved tillatelse til aktivitetene i Sprett aktivitetspark. 


NB: Uten utfylt egenerklæring vil man ikke få tilgang til parken.


 Jeg godtar vilkårene